luni, 9 iulie 2012

Nabucco de Giuseppe Verdi

Teatrul Muzical "Nae Leonard" Galați, prezintă duminică 8 iulie 2012, ora 19, Grădina Leonard spectacolul openair

N A B U C C O

Giuseppe Verdi


Dirijor: 
Eugen Dan Dragoi

Distribuția:
Nabucco: Petre Racoviță (Chișinău)
Ismaele: Sorin Lupu (Cluj-Napoca)
Zaccaria: Valeriu Cojocaru (Chișinău)
Abigaille: Madeleine Pascu (Cluj-Napoca)
Fenena: Iulia Merca (Cluj-Napoca)
Marele Preot: Octavian Dumitru (Iași)
Abdalo: Doru Iftene (Constanța)
Anna: Ana Maria Samson Crihana

Corul, orchestra și baletul teatrului, regia artistică: Eleonora Constantinova
Scenografia: Grigore Gorduz
Coregrafia: Fănica Lupu
Butaforie: Gheorghe Andreescu
Maestru de cor: Eugen Dan Drăgoi
Regia tehnică: Viorica Marandici și Gabriela Gegea
Sufleor: Claudia Colceriu
Director interimar: dr. Teodor Niță

Operă în patru acte, muzica de Giuseppe Verdi. Premiera a avut loc la 9 martie 1842, Teatrul La Scala din Milano.

Acţiunea se petrece la Ierusalim şi în vechiul Babilon.

Nabucco este prescurtarea numelui regelui asirian al Babilonului Nabucodonosor al doilea (în original: Nebucadnetar), care a trăit și domnit în jurul anului 600 î.Hr.

Actul I
Ierusalim. ("Aşa grăit-a Domnul, voi da oraşul pe mâna regelui Babilonului care-l va nimici prin foc!")
Evreii au fost înfrânţi de către armatele lui Nabucodonosor. În templul lui Solomon din Ierusalim, ei îşi deplâng libertatea pierdută. În mulţime, luată ostatică, se află şi Fenena(mezzo-soprană), fiica lui Nabucco. Ea este iubită de către Ismail (tenor), un tânăr evreu pe care, cândva, îl salvase de la moarte. Însoţită de ostaşi şi cu sabia în mână, în templu, năvăleşte Abigaille (soprană), cealaltă fiică a lui Nabucco. Şi ea îl iubeşte pe Ismail căruia îi oferă viaţa, dar tânărul evreu o refuză (terţet). Călare, Nabucco (bariton), regele învingător pătrunde şi el în templu. În faţa acestei profanări, preotul evreu Zaccaria (bas) ridică pumnalul vrând să o omoare pe Fenena sub ochii tatălui ei, dar braţul îi este oprit de Ismail. Nimic nu-l poate împiedica pe Nabucco să dărâme şi să ardă templul evreilor.

Actul II
Hulitorul. ("Şi trăsnetul cerului va cădea peste cei răi!")
Evreii prizonieri se află acum în Babilon. Găsind un vechi pergament secret, Abugaille află că nu este fiica lui Nabucco, ci doar o sclavă adoptată. Disperarea şi mânia orgolioasei femei izbucnesc neînfrânate (arie). Inspirat de zei, Zaccaria o converteşte pe Fenena la iudaism (arie). Soseşte falsa veste a morţii lui Nabucco pe câmpul de bătălie. Înainte de a pleca, acesta îi încredinţase Fenenei tronul. Acum, Abigaille îi pretinde surorii sale coroana. Dar Nabucco revine. Considerându-se trădat, regele îi blesteamă pe zei şi se proclamă pe sine singurul zeu al Universului. Nesăbuitul său gest este pe loc pedepsit şi un trăsnet al lui Dumnezeu face să cadă coroana de pe capul lui Nabucco. Regele îşi pierde minţile. Abigaille ridică de jos coroana regală, apoi şi-o aşază pe cap cu un gest mândru şi hotărât.

Actul III
Profeţia. ("Iar fiarele sălbatice ale deşertului îşi vor face vizuină în Babilon!")
Abigaille se află pe tron. Marele Preot al lui Baal îi prezintă sentinţa de condamnare la moarte a tuturor evreilor. Sub presiunile fiicei sale, Nabucco, slab şi cu minţile rătăcite, semnează pergamentul (duet). Stăpână pe situaţie, Abigaille porunceşte gărzilor să-l aresteze pe nefericitul rege. Acesta îşi caută cea de a doua fică, pe Fenena, dar află cu groază că aceasta, convertită, urmează să moară împreună cu ceilalţi evrei. Prizonierii îşi povestesc soarta amară (cor "Va, pensiero"). Doar Zaccaria rosteşte o profeţie: leul lui Iuda va triumfa asupra Babilonului care va fi distrus (arie).

Actul IV
Idolul sfărâmat. ("Baal e înfrânt; idolul său e sfărâmat în bucăţi!")
În temniţă, Nabucco îşi vine treptat în fire (arie). EI cere ajutor lui Iahve promiţând că templul va fi reconstruit. Afară, Fenena este dusă la moarte împreună cu ceilalţi evrei. Recăpătându-şi, prin minunea divină puterile, Nabucco strânge lângă el câţiva ostaşi credincioşi şi aleargă în ajutorul fiicei sale. Din nou puternic şi stăpân, regele ordonă distrugerea lui Baal, dar statuia se prăbuşeşte singură. Acum Nabucco este convins să se convertească la iudaism. Abigaille care băuse otravă vine să ceară iertare, regretând în faţa morţii crimele săvârşite. Zaccaria îl slăveşte pe Nabucco, acum slujitor al lui Iahve, "Regele Regilor".

4 secole de teatru muzical, de Ana BUGA şi Cristina Maria SARBU, Bucureşti, Editura DU Style: 1999