luni, 16 octombrie 2017

Grădina de vară "Dacia" 2017

Articol: Petru Țincoca

Două clădiri reprezentative pentru viața culturală a municipiului Tulcea, Grădina de Vară "Dacia" și Cinematograful "Tineretului", situate în buricul târguui, sunt într-o stare jalnică. Proprietarul, Regia Autonomă a Distribuției și Exploatării Filmelor (R.A.D.E.F.) România film, le-a lăsat de mult timp în paragină, fără să mai prevadă costuri de întreținere, dar nici nu le cedează autorităților administrației publice locale, intresate să le reabiliteze șă să le redea destinația culturală.
Primăria Tulcea şi Consiliul Judeţean Tulcea s-au mobilizat, din nou, pentru rezolvarea situaţiei prin transferul celor două imobile în folosul comunităţiiScurt istoric recent

În 2010, R.A.D.E.F.-ul făcea o ofertă Primăriei municipiului Tulcea de preluare a fostelor cinematografe din Tulcea, Cinema "Dacia" (Grădina de vară) şi Cinema Tineretului. Transferul nu ar fi costat nimic. În schimb, autorităţile locale ar fi trebuit să preia cele două cinematografe cu personalul aferent, anume şapte salariaţi.
„De ce să nu recunosc faptul că Cinema «Dacia» are potenţial? S-ar putea face investiţii acolo pentru o sală de spectacole în aer liber, chiar cu un acoperiş de vreme rea care să fie utilizat atunci când plouă. Noi am făcut demersuri pentru preluarea acestui obiectiv şi, cu siguranţă, acesta nu va avea destinaţie de cârciumă (cum era în 2010 – n.n.), ci, evident, o destinaţie culturală”, declara în mai 2010 primarul Constantin Hogea.
În februarie 2011, consilierii munici­pali aprobau prin hotărâre „preluarea din domeniul privat al statului şi din admi­nistrarea R.A.D.E.F. «România Film» a Grădinii de Vară «Dacia» cu intenţia de a o transforma în sală de spectacole”.
Mai precis, prin Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr.38/24.02.2011 și, respectiv, 123/26.05.2011 s-a aprobat preluarea în domeniul public al municipiului Tulcea a imobilului „Grădina de vară Dacia” cu preluarea activului și pasivului aferente acestui obiectiv. De ase­menea, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 103/18.06.2014 s-a aprobat trecerea din domeniul privat al statului și din administrarea Regiei Auto­nome de Distribuție și Exploatare a Filme­lor România Film în domeniul public al municipiului Tulcea și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Tulcea a imobilului Cinematograful „Tineretului” cu teren aferent, situat în Tulcea, strada Babadag nr. 4 A.
Conform proiectului de hotărâre, Consiliul Local Tulcea se obliga să asigure, pentru o perioadă de minimum 15 ani, difu­zarea de filme cinematografice, pre­cum şi a altor activităţi culturale. De asemenea, instituţia locală se angaja ca, în termen de patru ani de la data preluării, să asigure investiţiile necesare reabilitării, dotarea şi modernizarea Grădinii de Vară „Dacia”.
În cursul anului 2013, senatorul Octavian Motoc milita – alături de Consiliul Local Tulcea şi Consiliul Jude­ţean Tulcea – pentru transferul Grădinii de vară „Dacia” de la Regia Autonomă a Distribuţiei şi Exploatării Filmelor (R.A.D.E.F.) Româniafilm la autorităţile municipale. În luna septembrie a anului menţionat, după discuţii purtate cu minis­trul Daniel Barbu, parlamentarul a fost asigurat că Ministerul Culturii va elabora până la mijlocul lunii noiembrie o hotărâre de Guvern, prin care problema să pri­meas­că soluţie naţională, toate obiectivele de acest gen urmând să fie transferate la admi­nis­traţia publică locală, anume în domeniul public. Potrivit sena­torului Motoc, „soluția prevăzută inițial pentru preluarea de către autoritățile locale a obiectivului nu era viabilă, pentru că se tărăgăna prea mult prin intermediul R.A.D.E.F.”. În aprilie 2013, senatorul tulcean declara, în urma unei intense corespondenţe cu R.A.D.E.F., că „Din păcate, cu numai vreo două săptămâni în urmă, R.A.D.E.F. a fost acţionat în instanţă, iar Consiliul de Administraţie a fost declarat ilegal constituit. Ca atare, de câteva zile, s-a declanşat procedura de selecţie a noului C.A., care procedură va dura o lună, o lună şi jumătate. După ce acest nou C.A. va fi numit, vom putea obţine locaţia amintită”, a declarat Motoc. De asemenea, parla­men­tarul a afirmat că R.A.D.E.F. făcea eforturi ca aceste obiec­tive, chiar dacă nu sunt utilizate, să rămână în patrimoniul său. Mai mult, a invocat că, acolo unde au fost transferate la autorităţile publice locale, respectivele consilii locale nu au făcut nimic pentru întreţinerea lor sau pentru utilizarea în continuare în scop cultural. Prin urmare, R.A.D.E.F. a încercat să promoveze o iniţiativă legislativă, respinsă de Camera Deputaţilor, prin care încerca să menţină în patrimoniu locaţiile.
În octombrie 2015, deputatul Vasile Gudu l-a interpelat pe ministrul de atunci al Culturii, Ioan Vulpescu, în legătură cu situaţia imobilelor Grădina de vară „Dacia” şi Cinematograful „Tineretului” din municipiu.
După aproape o lună, parlamentarul tulcean a primit un răspuns din partea ministrului interpelat. „Strategia de trecere a cinematografelor din domeniul privat al statului şi administrarea Regiei Autonome de Distribuţie şi Exploatare a filmelor «România Film» în patrimoniul public al autorităţilor locale şi în administrarea consiliilor locale nu a avut, o lungă perioadă de timp, rezultatele scontate, în parte din cauza unor disfuncţionalităţi legislative şi juridice, dar şi ca urmare a managementului defectuos de la RADEF, fapt ce a făcut ca transferul să nu se producă în toate cazurile şi în termen optim”, a fost răspunsul demnitarului.
În sfârşit, în decembrie 2016, în Moni­torul Oficial al României era publicată O.U.G. nr. 91, pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul cinematografiei. Noutatea era aceea că, „în situaţia sălilor şi grădinilor de spectacol cinematografic nepreluate con­form preve­derilor art. II din Legea nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinema­to­grafia, cu modificările şi completările ulterioare, preluarea acestora se poate face prin în­cheierea unui protocol între reprezen­tan­tul unităţii administrativ terito­riale şi repre­zen­­tantul Regiei Autonome de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor «România-Film»”.
Iunie 2017

Autorităţile municipale şi judeţene au reluat zilele acestea demersurile pentru transferul celor două imobile odată emble­matice pentru cultura tulceană la adminis­traţia publică. Acum câteva zile, într-o conferinţă de presă, preşedintele Horia Teodorescu a făcut publică impli­carea instituţiei pe care o conduce în această campanie: „Am vorbit recent cu domnul primar Constantin Hogea și i-am promis că voi face tot ce îmi stă în putere pentru a transfera grădina de vară Dacia și cinematograful Tineretului în administrare locală, mai exact la Primăria Municipiului Tulcea. Consiliul Judeţean Tulcea a trimis adresă Ansamblului Artistic Profesionist «Baladele Deltei» ca, după 1 ianuarie 2018, să încerce să-şi rezolve problema sediului, C.J. intenţionând să depoziteze acolo, pe Mircea Vodă, arhiva instituţiei”.
În prezent, Ansamblul Artistic Profe­sionist „Baladele Deltei” îşi desfăşoară activitatea în sediul situat în Tulcea, str. Mircea Vodă, nr. 67, Tulcea, proprietar fiind Consiliul Judeţean Tulcea.
Primarul municipiului a declarat pentru ziarul nostru că astfel a apărut necesitatea de a identifica un spaţiu în care Ansamblul „Baladele Deltei”, care de curând este entitate cu personalitate juri­dică, cu buget ş.a.m.d., să poată funcţiona în condiţii corespunzătoare obiectului de activitate: „Aşa am repus pe tapet, împreună cu domnul preşedinte Horia Teodorescu, posibilitatea recuperării a două active, care actualmente sunt în admnistrarea R.A.D.E.F.: Grădina «Dacia» şi cinema­tograful «Tineretului». În ciuda tuturor demersurilor noastre, nu am ajuns încă în situaţia de a intra în posesia acestor bunuri…”.
Potrivit lui Hogea, Grădina de Vară „Dacia” urmează să fie reabilitată exact cu destinaţia culturală pentru care a fost construită, pentru manifestări artistice, folclorice etc., iar Cinematograful „Tineretului”, în strategia Municipalităţii, va fi repartizat Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele Deltei” ca sediu administrativ şi sală de repetiţii.
Dacă dau bunul Dumnezeu şi, mai ales, R.A.D.E.F., respectiv dacă preluarea se va face până la finele acestui an, Primăria Tulcea va prevedea fonduri pentru reabilitarea „Tineretului” şi va elibera clădirile din strada Mircea Vodă.
Pentru aceasta, însă, este necesar ca ambele imobile să intre în patrimoniul şi administrarea Consiliului Local Tulcea, mai ales că, aşa cum am arătat mai sus, cadrul legal favorizează acest transfer. Iar pentru încheierea protocolului trebuie ca onor Consiliul de Administraţie al R.A.D.E.F. să fie recunoscut de o instanţă.duminică, 1 octombrie 2017

Rezultatele concursului de fotografie ''Sofia Vrabie" 2017


Vineri 29 septembrie 2017 orele 17:00, a avut loc la Casa Avramide din Tulcea, concursul de fotografie ''Sofia Vrabie'' - parte a proiectului ''PHOENIX'' ediția a III-a, proiect al Asociației SENIORI ÎN ACȚIUNE, co-finanțat de Consiliul Județean Tulcea. 

Rezultatele concursului:

Locul I     LEONOV VALERIU - Letea


Locul II    BANDACU DAN - Prigorii


LOCUL III    VULPE ANA - Sfiștoca


MENȚIUNE I     ȘEITAN ADRIANA - Tulcea iarna


MENȚIUNE II     MIHALEA DUMITRU - Apus


MENȚIUNE III     POPA VALENTINA - Bărcile pe lac


MENȚIUNE IV     NICOLESCU TANIA - Sub coloane


MENȚIUNE SPECIALĂ     AȘTILEANU PETRU - Rapiță


EPISCOPIA TULCEI a acordat cinci premii următorilor concurenți:

DIMA VIOREL


MIHALEA DUMITRU


GIGEL SAMOILĂ


ANGHEL RODICA


VACHENTE AURELZIARUL DELTA, a oferit o DIPLOMĂ  concurentului VALERIU LEONOV, pentru fotografia ”LETEA” (care a obținut și premiul I). 


FELICITĂRI TUTUROR CÂȘTIGĂTORILOR ȘI PARTICIPANȚILOR!