vineri, 17 aprilie 2015

Hristos a înviat 2015!


Pentru Ortodoxie sărbătoarea Sfintelor Paşti este o icoană de lumină a bucuriei veşnice din Împărăţia cerurilor. Însă această bucurie are izvorul în Iisus Hristos Cel răstignit şi înviat, Biruitorul păcatului, al iadului şi al morţii. Iată cum descrie Sfântul Ioan Gură de Aur această biruinţă a lui Hristos Cel răstignit şi înviat:
„Deşi Stăpânul nostru a învins, deşi El a înfipt trofeul, totuşi veselia, bucuria este comună, este şi a noastră. Căci pentru mântuirea noastră s-au făcut toate. Prin acelea prin care diavolul ne-a biruit, prin acelea l-a biruit Hristos pe diavol. (…) Prin pom l-a biruit diavolul pe Adam; prin Cruce l-a biruit Hristos pe diavol. Lemnul acela, cel dintâi, a trimis în iad, iar lemnul acesta, al Crucii, a chemat din iad pe cei plecaţi acolo. Lemnul acela, cel dintâi, l-a ascuns pe Adam cel gol, ca pe un rob, iar lemnul acesta, al Crucii, L-a arătat tuturor gol pe Biruitor, pironit în vârful Crucii. Şi iarăşi, moarte într-o parte, şi moarte în alta: una a osândit pe cei de după Adam, iar cealaltă a înviat cu adevărat pe cei ce muriseră înainte de moartea lui Hristos. «Cine va grăi puterile Domnului şi cine va face auzite toate laudele Lui?». Din muritori am ajuns nemuritori. Am fost doborâţi şi am înviat. Am fost biruiţi şi am ajuns biruitori. Acestea-s faptele cele mari ale Crucii! Acestea-s dovezile cele mari ale Învierii!
Astăzi îngerii saltă şi toate puterile cereşti se veselesc şi cântă împreună pentru mântuirea întregului neam omenesc. (…) Astăzi a eliberat Domnul din tirania diavolului firea omenească şi a întors-o la nobleţea ei de mai înainte. (…) Astăzi, pretutindeni, peste toată lumea, bucurie şi veselie duhovnicească. Astăzi poporul îngeresc şi corul puterilor celor de sus se veselesc de mântuirea oamenilor”1.
1. Sfântul Ioan Gură de Aur, Predici la sărbători împărăteşti şi cuvântări de laudă la sfinţi, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2006, pp. 150-151.


vineri, 10 aprilie 2015

Paștele evreiesc - Pesaḥ 2015


Conform calendarului ebraic anul acesta, 2015 (5775) se celebrează în perioada 4 - 11 aprilie, paștele evreiesc – Pesach din Templul Israelit din Tulcea.
Sărbătoarea de Pesach este una dintre sărbătorile evreiești cele mai importante. Marchează sfârșitul sclaviei evreilor în Egipt, în urmă cu 3000 de ani, și nașterea națiunii evreiești.
Se citește istoria evreilor care au plecat din Egipt, pentru obținirea libertății. Există o culegere de fragmente din Tora și din scrierile rabinilor, care descriu exodul evreilor din Egipt. Această carte se numeste Haggadah.
Marile personalități care au pus bazele spirituale ale poporului evreu sunt: Avraham și Sara, fiul și nora lor, Isaac și Rebeca, precum și fiul și nurorile acestora, Iacob, Rachel și Leah.
Domnul a zis lui Moise și lui Aaron în țara Egiptului:
„Să ia din sângele lui, și să ungă amândoi stâlpii ușii și pragul de sus al caselor unde îl vor mânca.”
Dumnezeu anunță poporul Israel, în țara robiei Egipt, căci îi va elibera; El spune:
"Când îl veți mânca, să aveți mijlocul încins, încălțămintele în picioare, și toiagul în mână; și să-l mâncați în grabă; căci sânt Paștele Domnului.
În noaptea aceea, Eu voi trece prin țara Egiptului, și voi lovi pe toți întâii-născuți din țara Egiptului, dela oameni până la dobitoace; și voi face judecată împrotiva tuturor zeilor Egiptului; Eu, Domnul.”
Expresia "pasare" este redată cu Pesaḥ. De la aceasta își ia origine terminul arameic-siriac "Pasha" din care derivă cuvântul grecesc "pasca" adică "pască" utilizat în prezent în limba română pentru pâinea azimă fără nimic dospit sau fermentat care se mămâncă de Paști.
La eveniment au participat oficiantul de cult de la comunitățile evreiești din Brăila și Galați, domnul Suhar Godstein, primarul orașului Tulcea dr. ing. Constantin Hogea și președintele comunității evreilor din Tulcea prof. ing. Solomon Flaimblat.
sâmbătă, 4 aprilie 2015

Expo Dunărea, Dobrogea și Delta

Marți, 7 aprilie 2015, la ora 15.00, la Centrul Muzeal Ecoturistic Delta Dunării din str. 14 Noiembrie nr. 1, va avea loc vernisajul expoziției de fotografie DUNĂREA, DOBROGEA, DELTA.
Amplasarea geografică, caracteristicile istorice, spirituale şi etnice fac din pitoreasca Dobroge cel mai atractiv şi interesant loc al României, diversitatea fiind principala sa caracteristică. Peisajul Dobrogei și legendele locului au fascinat întotdeauna pe cei ce au trecut prin acest ținut, fie ei călători, cotropitori, localnici ori artiști.
Expoziția Dunărea, Dobrogea, Delta reunește o selecţie de 60 fotografii color, realizate în diferite perioade ale anului, reflectând aspecte ale patrimoniului natural al județului Tulcea: peisaje, floră, fauna, cu accent pe habitate și specii rare și protejate. Autorii fotografiilor sunt recunoscuți pentru profesionalismul și dragostea lor pentru natura dobrogeană: Mihai Baciu, Iliuță Goean, Valeriu Leonov, Daniel Petrescu, Mihai Petrescu.


Sursă comunicat presă ICEM Tulcea