vineri, 10 aprilie 2015

Paștele evreiesc - Pesaḥ 2015


Conform calendarului ebraic anul acesta, 2015 (5775) se celebrează în perioada 4 - 11 aprilie, paștele evreiesc – Pesach din Templul Israelit din Tulcea.
Sărbătoarea de Pesach este una dintre sărbătorile evreiești cele mai importante. Marchează sfârșitul sclaviei evreilor în Egipt, în urmă cu 3000 de ani, și nașterea națiunii evreiești.
Se citește istoria evreilor care au plecat din Egipt, pentru obținirea libertății. Există o culegere de fragmente din Tora și din scrierile rabinilor, care descriu exodul evreilor din Egipt. Această carte se numeste Haggadah.
Marile personalități care au pus bazele spirituale ale poporului evreu sunt: Avraham și Sara, fiul și nora lor, Isaac și Rebeca, precum și fiul și nurorile acestora, Iacob, Rachel și Leah.
Domnul a zis lui Moise și lui Aaron în țara Egiptului:
„Să ia din sângele lui, și să ungă amândoi stâlpii ușii și pragul de sus al caselor unde îl vor mânca.”
Dumnezeu anunță poporul Israel, în țara robiei Egipt, căci îi va elibera; El spune:
"Când îl veți mânca, să aveți mijlocul încins, încălțămintele în picioare, și toiagul în mână; și să-l mâncați în grabă; căci sânt Paștele Domnului.
În noaptea aceea, Eu voi trece prin țara Egiptului, și voi lovi pe toți întâii-născuți din țara Egiptului, dela oameni până la dobitoace; și voi face judecată împrotiva tuturor zeilor Egiptului; Eu, Domnul.”
Expresia "pasare" este redată cu Pesaḥ. De la aceasta își ia origine terminul arameic-siriac "Pasha" din care derivă cuvântul grecesc "pasca" adică "pască" utilizat în prezent în limba română pentru pâinea azimă fără nimic dospit sau fermentat care se mămâncă de Paști.
La eveniment au participat oficiantul de cult de la comunitățile evreiești din Brăila și Galați, domnul Suhar Godstein, primarul orașului Tulcea dr. ing. Constantin Hogea și președintele comunității evreilor din Tulcea prof. ing. Solomon Flaimblat.
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu